Kurs IDD

Elearning.pl oferuje kurs IDD. Szkolenie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń realizuje ustawowy cel regularnego szkolenia pracowników branży ubezpieczeniowej. Szkolenie IDD obejmuje wybrane zagadnienia wskazane przez ustawodawcę w załączniku do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Istnieje możliwość dostosowania zagadnień do potrzeb klienta w zakresie czasu szkolenia i zakresu merytorycznego. Może również zostać rozszerzona tematyka o zagadnienia produktowe dla Państwa pracowników. Kurs kończy się egzaminem, zdanie egzaminu końcowego w kursie IDD, jest równoznaczne z otrzymaniem imiennego certyfikatu potwierdzającego pozyskane kompetencje. Oferujemy również inne szkolenia e-learningowe: kurs AML IV, kurs MIFID II.

www.elearning.pl/kurs_ubezpieczenia.html

4 SYSTEM POLSKA sp. z o. o.
tel.: 684510888
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
lubuskie
REGON: 971293237
WWW:


Otwarte:
Pon. - Pią. 8:00-16:00